Organizing Committee


Prof. Zhang Jin, Henan University, China


Prof. Wang Fushun, Hebei Agricultural University, China


Dr. Tingjchun Yan, Heilongjinag University, China


Prof. Zhou Haoran, Xinjiang University, China

Xuping Wang, Communication University of China, China
Baoku Shi, Instrumentation Technology& Economy Institute, China
Lin Wang, Southwest University, China
Ruoyuan Qu, China Academy of Space Technology, China
Shaoshi Wu, Chinese Flight Test Establishment, China
Xueya Liu, Chinese Flight Test Establishment, China
Hai Lin, Provincial Meteorological Bureau of Hunan Province, China
Yaofu Huang, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China
Zhiqiang Zhang, Southwest University of Science and Technology, China
Liang Song, Xiamen University, China
Xiaoming Wang, Jinan University, China
Xiaolin Hu, Chongqing Innovation Center of Industrial Big-Data Co Ltd, China
Meihua Li, Jiangxi University of Science and Technology, China
Da Zhang, Capital Normal University, China
Tong Wu, Beijing Institute of Computer Technology and Application, China
Jun Lu, Heilongjiang University, China
Hongwu Qin, Northwest Normal University, China
Juan Guo, University of Electronic Science and Technology of China, China
Lujiu Li, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Peipei Liu, Chengdu University of Technology, China
Peng Jiang, Software Engineering Institute of Guangzhou, China
Wenjing Qu, Shijiazhuang College of Posts and Telecommunications, China
Qianghua Xiong, Dongguan University of Technology, China
Chao Lou, Guizhou University of Commerce, China
Yuetong Zhu, Communication University of China, China
Yi-Hsin Lin, Southeast University, China
Shumin Zhao, University of Posts and Telecommunications Chongqing, China
Shipeng Gu, Chinese Flight Test Establishment, China
Pengfei Liu, CATARC Software Testing (Tianjin) Co Ltd , China
Xiaoyan Zhang, Xiamen University, China
Hao Wu, Shijiazhuang Campus of Army Engineering University, China
Jingjing Zhao, Shanghai Aircraft Design and Research Institute, China
Zhangyong Li, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China
Baohua Liu, Jiang Su Jari Information Technology Co Ltd, China
Lili Dong, Shanghai Jiao Tong University, China